Ibu Guru : Ari cacing pita jiga naon Mad?

Ahmad : Sapertos pita bu.

Ibu Guru : Ari cacing sawah sapertos naon Mad?

Ahmad : Sapertos sawah bu.

 

Share:

Mungkin ini juga menarik