Carita Si Moed :
Moéd geus ginding rék malem mingguan,méméh apél nyimpang heula ka tukang kembang.

Moéd : “ Mang…, kembang nu beureum hiji….”.

Tk.Kembang : “ Rék apél Jang….? “.

Moéd : “ Muhun Mang..”.

Tk.Kembang : “ Hébatlah mani romantis”.

Moéd : “ Moéd téa atuh…,gaul gitu
loohh,…éh…Mang hiji deui kembangna…”.

Tk.Kembang : “ Keur saha deui, Jang..? “.

Moéd : “ Keur adina Mang,sok delak delék waé,bogoheun meureun ka abdi.”.

Tk.Kembang : “ Mani haweuk Jang…”.

Moéd : “ Wah mang urang hanca wé
duanana….eh…kétang hiji deui wé mang kembangna “.

Tk.Kembang : “ Keur saha deui Jang ?? “.

Moéd : “ Keur Indungna mang,geulis kénéh katingalina mah,mun abdi kadinya sok melong waé,sigana gé bogoheun ka abdi..”.

Tk.Kembang ( dinu hate ): “ Beu budak ngora ayeuna ku nurustunjung “.

Nepi ka imah kabogohna, Moéd
geus didagoan ku kabogohna,adina
, jeung Indungna,rék diajak dahar
bareng,ngan méméh dek dahar
ngadagoan heula bapana. Teu lila torojol Bapana, Moéd langsung tungkul mingpin
do’a,mani khusu hayang kapaké meureun. Mani lila Moéd nga doa na,saréréa geus cangkeul,Moéd kalah beuki tungkul, kabogohna kesel tuluy
noél bari ngaharéwos. “ Teu nyangka gening Aa téh mani religius nga do’a mani lami…”.

Moéd bari masih kénéh tungkul bari semu nahan ceurik,nembalan
bari sarua ngaharéwos.
“ Aa gé teu nyangka geuning bapa
Néng téh Tukang Kembang “.

Wilujeng dinten Senen.. 😄

Share:

Mungkin ini juga menarik